Kerly Veide

Orulaval: nõrkuse suunamine tugevuseks

Tauno_Tõhk_1608-6445Orulaval sai kuulata arutelu “Eesti tark võim”, mida vedas Linnar Viik. Diskussioonist võtsid osa Kristi Tiivas, Kristiina Kallas ja Keit Pentus-Rosimannus.

Arutelus võeti üles eestlase tugevused kui ka nõrkused. Arutleti nii pehme kui tugeva võimu eeliste üle. Mis on siis targa võimu tunnused? Eestlaste julgus erineda ning paindlikkus väljaspoolt tulevatele muutustele.

Pentus-Rosimannus: “Targa võimu üks omadusi on oskus mängida välja oma tugevusi. Meie tugevuseks on meie väike riik, mis annab eelise kiiremateks muudatuste tegemiseks kui suures riigis. Väike riik on rohkem muudatustele avatud.”

Kuna Orulava publiku seas ei olnud selleks ajaks veel julgeid arvamuse avaldajaid tekkinud, siis moderaator Linnar Viik valis välja kuulaja, kes sai öelda arvamuse Eesti pehme võimu ärakasutamisest. Inimeste seast võis välja tuua mõtte, et me toodame iga päev võimu läbi soojuse ja kontaktide.

Arutelu käigus tekkis palju ideid just selle suhtes, kuidas riik peaks kaasa aitama pehme võimu ärakasutamisele ja mille kaudu riigi nõrkust suunata tugevuseks. Tuleks julgustada noori loomaks kontakte välismaailmaga, kas õppides või töötades. Laiendades teadmist Eestist laiemalt, luues läbi selle suhtlusvõrgustikke, suurendab riigi tarka ja pehmet võimu.Tuleks edendada rohkem õpilasvahetust, tutvustada kultuuri, et tekitada kultuuridevahelist lõimumist.

Samas aga jõuti järeldusele, kuna pehme võim on madala tootlikkusega ning pole kindel, kas ka toimib, siis rõhutakse pigem tugevatele tegudele, mis toovad valimistel hääli.

 

Dialoogi võimalus

Arvamusfestival aitab leida kõlapinda ühiskonna jaoks olulistele teemadele ning pakub võimalust suhelda dialoogi vormis, arvab noortele suunatud vaimse tervise teabe- ja nõustamisplatvormi Peaasi.ee projektijuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Oidermaa osaleb Arvamusfestivalil arutelus “Pole hullu!” 16. augustil kell 16:00 Mäelaval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Peame peaasjas oluliseks osa võtta aruteludest ja algatada vestlusi vaimsest tervisest. Oleme oma põhimõtteks võtnud lähenemise, et soovime vaimse tervise ja selle probleemide teemasid arutada võimalikult paljude inimestega, kuulda teiste mõtteid, eriala spetsialistidena pakkuda mõtisklemiseks enda omi. Usume, et nii saame aidata kaasa meie rahva tervise paranemisele, julgustades pöörama tähelepanu probleemide ennetamisele või nendele lahenduste otsimisele.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Arvamusfestival aitab ühiskonna jaoks olulistel teemadel kõlapinda leida, suhelda dialoogi vormis (mitte paralleelsete monoloogide omas), polüfoonilist arutelu pidada.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saad lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/pole-hullu/

 

Festival võiks anda ideid ja inspiratsiooni

Arvamusfestivali arutelude käigus võiks sündida uusi häid ideid, loodab Tartu Ülikooli meediauuringute professor, põlvkondade ja internetikasutajate uurija Veronika Kalmus.

Kalmus osaleb  arutelus “Kui vana on “vana”?”, 16.augustil, kell 13:00 Elukvaliteedi laval.

Miks on arvamusfestival oluline?
See on omapärane üritus, mis väärtustab ja propageerib dialoogikultuuri kui niisugust, toob kokku arvajaid ühiskonna eri sektoritest, huvirühmadest ja paikadest. Loodetavasti sünnib arutelude käigus ka uusi häid ideid ning osalejad saavad inspiratsiooni oma põhitööks.

Miks tuled tänavu arvamusfestivalile?
Olen saanud kutsed esinemisteks mulle olulistel teemadel, kus tahaksin kaasa rääkida. Lisaks tahaksin sel aastal festivali oma silmaga näha, sellest osa saada.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Loe lähemalt arutelu kohta siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/kui-vana-vana/

 

Sal-Saller: Arvamusfestival arendab Eestit

_Heikki_Saller_IMG_4263Ettevõtja Heikki Sal-Saller ootab selle aastast Arvamusfestivali huviga, sest tema arvates sõna, mis seal lendu lastakse, peab kaasa aitama Eesti arendamisele.

Heikki Sal-Saller osaleb Arvamusfestivalil arutelus „Kuidas arendada ja muuta atraktiivsemaks Soome-Eesti (majandus) piirkonda?”, 15. augustil kell 12:30 Terve ilma laval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
On plaan Soome asja ajada ja ühes vestlusringis osaleda, samuti nuusutada siin-seal õhku, kaardistades teemasid ja rääkijaid. Loodan, et kõik rääkijad austavad oma auditooriumi sedavõrd, et räägivad arusaadavalt ja konkreetselt.

Miks on arvamusfestival oluline?
Arvamusfestival on uudne formaat Eestis, mis võiks inimestele meeldida, kui on hästi korraldatud ja kannab pikaajalisemat mõju kui lihtsalt võimalust õhku välja lasta. Sõna, mis seal lendu lastakse, peab kaasa aitama Eesti arendamisele ja võiks olla pigem pragmaatiline kui poliitiline.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt ajakava ja arutelu kohta saad lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/kuidas-muuta-aktiivseks-soome-eesti-majanduspiirkonda/

 

Käosaar: Demokraatlik ühiskond vajab avatud arutelusid

Irene - kunagi 2009 või 2010Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar usub, et demokraatlikus ühiskond vajab avatud arutelusid. Arvamusfestivalile tulebki ta selleks, et sellistes aruteludes osaleda.

 Käosaar osaleb Arvamusfestivalil arutelus “Haridus kui julgeolekugarantii”, 16. augustil, kell 17.00 Hariduslaval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Ma leian, et avatud ja demokraatlik ühiskond vajab avatud ja demokraatlikke arutelusid, millesse oleksid kaasatud nii need inimesed, kes ühes või teises valdkonnas igapäevaselt töötavad, kui need, kellel selles vallas mõtteid ja ideid on. Selline festival annab võimaluse just sedalaadi aruteludeks.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Arvamusfestival on oluline selleks, et meie väike ja armas Eesti riik meile kõigile jätkuvalt turvaliselt arenguid pakkuva keskkonnana säiliks ja veelgi enam selleks muutuks.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saad lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/haridus-kui-julgeolekugarantii/