Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.

Festivalist

Arvamusfestival toimub tänavu 15.-16. augustini Paide Vallimäel.

Arvamusfestivali eesmärk on luua Eestis avatud, kogu ühiskonda kaasav, poliitiliste ambitsioonideta arvamuskultuuri ja kodanikuharidust arendav kohtumispaik. Meie festival on ühiskonnaülene, isetekkeline ja kõigile avatud. Tahame, et festivalil arutleksid ärksad ja aktiivsed inimesed teemadel, mis on Eesti ühiskonna jaoks olulised.

Ühiskonnaülene tähendab, et festivalile on oodatud kõigi erinevate tegevusvaldkondade esindajad ja huvigrupid. Isetekkeline tähendab, et arutlusteemad toovad festivalile organisatsioonid ja ühendused ning osalejad teevad seda oma kulu ja kirjadega. Kõigile avatud tähendab, et festivalile on oodatud osalema kõik huvilised ning festival on avatud kõikidele organisatsioonidele ja institutsioonidele oma seisukohtade esitamiseks või teiste osalevate organisatsioonide aruteludes osalemiseks oma ideedega. Samuti tähendab see seda, et festivalile saab osaleja tulla tasuta, teemalava looja teeb seda oma kulu ja kirjadega.

Festivalil saab kuulda inspireerivaid esinejaid, vahetada arvamusi ühiskondlik-poliitilites küsimustes, koguvad uusi teadmisi ja värskeid ideid, lüüa kaasa õpitubades, tutvuda uute inimestega, nautida kultuuriprogrammi.

Meie soov on:

  • tuua kokku inimesed üle Eesti, nii poliitilised kui ka mitte-poliitilised institutsioonid ja inimesed;
  • anda osalejatele võimalus suvises sundimatus festivaliõhustikus arutada Eesti oleviku ja tuleviku jaoks olulisi küsimusi, mida tavaliselt tehakse kinnistes koosolekuruumides formaalses õhkkonnas;
  • luua mõttevahetusplatvorm, kus Eesti jaoks olulistel teemadel peetavates aruteludes osalevad inimesed, sõltumata nende ametikohast või tiitlist – kust iganes;
  • et esmatähtis pole osalejate üldarv, vaid motiveeritud kohaletulnute hea tunne ning soov järgmisel aastal tagasi tulla.

Arvamusfestivali eeskuju on 45aastase traditsiooniga ühiskondlik-poliitiline festival Almedalsveckan Rootsis ja teised sarnased ettevõtmised Soomes, Norras, Taanis.