Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.

Õpitoad

Õpitubades jagame mitmesuguseid kultuurseks ja argumendipõhiseks arvamusvahetuseks ning arukaks suhtluseks vajalikke teadmisi ja oskusi.
Tutvu kavaga ning registreeri end kindlasti osalema. Osalemine on tasuta ning ühe õpitoa kestvus on 1 h.
Õpitubade toimumiskohta vaata kaardilt – nr 23 ja 24.

Kui oled end juba registreerunud, kuid ei ole võimalik osaleda, palun anna sellest teada kirjutades aadressile info@arvamusfestival.ee.

[gravityform id=”5″ name=”Õpitoad” title=”false” description=”false” ajax=”true”]

Reede, 15. august

13.00 “Kuulamine ei ole nõustumine”
Marge Vaine

Kuulamise tähtsuses enamasti ei kahelda, kuid eriarvamuste korral, olulistel teemadel rääkides ja pingeolukorras tuntakse siiski puudust heast kuulajast ja oskusest kuulata. Õpitoas on võimalus kogeda erinevate suhtlemisviiside mõju ja arutleda teemadel:

 • mida võimaldab hea kuulamisoskus?
 • mis takistab ja mis soodustab kuulamist?
 • kuidas luua võimalusi avatud suhtlemiseks ja kogeda mõistmist?

14.00 “Ootused ja müüdid paarisuhtes”
Kaia Kapsta, Ena Soodla

“Armastus on siis, kui annad talle oma kõige suurema maasika ja sul on ainult natukene kahju!”
Uuringutepõhiselt on identifitseeritud kolm peamist valdkonda, kus inimestel on kindlad ootused selles suhtes, kuidas asjad „peavad olema!“ nende paarisuhtes. Olukorras, kus reaalsus ei vasta meie ootustele, tunneme ennast häirituna, altveetuna ja õnnetuna. Mehed kogevad sellisel puhul suurt üksildust, naised tohutut vastutusekoormat, millega ta peab üksinda toime tulema.

Räägime pere kõige olulisema suhteliiniga, paarisuhtega seonduvatest ootustest ja nende teadvustamise tähtsusest.
Murrame paarisuhtega seonduvaid müüte:

 • Mehed on suhetes ratsionaalsemad kui naised.
 • Võrreldes meestega on naistel enam kalduvust kurta oma abieluprobleemide üle.
 • Enamus meestest vihkavad oma naisega rääkimist ja seetõttu püüavad seda vältida nii palju kui võimalik.
  Peredes, kus mõlemad teenivad võrdselt, teevad mõlemad abikaasad ka võrdselt kodutöid.
  Paar, kes kolib enne abieluotsust kokku elama selleks, et oma suhte sobivust testida, omab väiksemat riski lahutuseks/lahkuminekuks tulevikus.

15.00 “Inimene konfliktide keskel”
Ülo Vihma

Me elame vastuoluliste jõudude väljas, erinevate huvide ja käitumisstiilide keskel. Konfliktid ehk vastuolud sünnivad meie sees ja kui me ei oska neid ise lahendada, viime nad endast välja. Nii tekivad konfliktid inimeste vahel. Töötoas õpime konfliktide põhjusi ära tundma, konflikte liigitama ja lahendusteid teadvustama. Sügava taseme konfliktid on väärtuskonfliktid, mille lahendusvõimaulused on üsnagi piiratud. Kui USA psühhiaater Daniel Shapiro kinnitab, et isegi erinevate väärtuseelistustega inimesed saavad enamasti rahulikult koos eksisteerida ja koos kolleegidena tööd teha. Selleks on vaja neist erinevustest rääkida ja neid teadvustada, et konfliktsus viia mandalaiamale võimalikule tasemele. Väljateooriast lähtuvalt laheneb konflikt lõplikult alles siis, kui ta on lahenenud kõigi osapoolte vahel.Neid põhimõtteid kannab suuresti ka Arvamusfestival Eesti ühiskonna jaoks.


16.00 ”Hinnangulisus tapab dialoogi”
Pille Murrik

Meil kõigil on oma arvamus, isegi siis, kui me seda välja ei ütle. Igal inimesel on õigus isiklikule seisukohale. Vahel aga tunduvad teis(t)e inimes(t)e seisukohad nii kardinaalselt erinevad, et tüli on kerge tekkima, seda nii paarisuhetes, tööalaselt kui ka lapse ja vanema vahel.


17.00 “Visualiseerimine – vahend tulemuslikumaks dialoogiks”
Kati Orav

Visualiseerimine võimaldab arutelude, ajurünnakute ja koosolekute käigus esilekerkinud mõtete lihtsat ning arusaadavat struktureerimist ning edasiandmist. Visuaalses keeles edastatud mõtted aitavad kõigil osalejatel:

 • näha ühel ajal nii suurt pilti kui ka pisidetaile;
 • osaleda aktiivselt ja panustada;
 • olla loovamad.
Laupäev, 16. august

12.00 “Lapse areng ja vajadused esimesel eluaastal”
Käty Toommägi

Kuidas toetada lapses eneseusalduse ja algatusvõime, hoolivuse ja vastutustunde kujunemist?
Vastsündinu pole pelgalt abitu olend, kellest tuleb inimene kasvatada. Turvalises ümbruses on iga beebi algusest peale võimeline autonoomselt ja kompetentselt käituma. Ungari lastearsti Emmi Pikleri vaatenurk aitab meil saada inspiratsiooni ja julgust, kuidas saata lapsi austusväärselt ning arenguvajadusi arvestades selles protsessis.


13.00 “Peresuhted: Millal kolmas on liigne?”
Kiira Järv, Tähe Rootsmäe, Mirjam Veermäe; Pereteraapia Ühing

Kui kaks inimest on konfliktis, siis mõlema ärevus kasvab ja sellega toimetulekuks on käepärane kaasata veel kedagi. Mõned suhtepuntrad ei lahene seetõttu kunagi. Tahame selles õpitoas rääkida avatud ja otsese suhtlemise võludest ja valudest. Näitame võimalusi, kuidas oskuslikult rääkimist ja kuulamist kasutades saab suhte jälle korda teha.


14.00 “Kuulamine ei ole nõustumine”
Marge Vainre

Kuulamise tähtsuses enamasti ei kahelda, kuid eriarvamuste korral, olulistel teemadel rääkides ja pingeolukorras tuntakse siiski puudust heast kuulajast ja oskusest kuulata. Õpitoas on võimalus kogeda erinevate suhtlemisviiside mõju ja arutleda teemadel:

 • mida võimaldab hea kuulamisoskus?
 • mis takistab ja mis soodustab kuulamist?
 • kuidas luua võimalusi avatud suhtlemiseks ja kogeda mõistmist?

15.00 “Paarisuhe: Naine! Mees on tähtsam kui laps”
Kiira Järv, Rena Pent, Signe Uustal, Pereteraapia Ühing

Paljude paaride suhte purunemise lood saavad alguse siis, kui perre sünnivad lapsed. Need imelised olevused võtavad partnerite kogu tähelepanu ja energia. Mida teha, et pered ei puruneks, et lapsed ei jääks isata, naised meheta, mehed lasteta. Tahame selles õpitoas aidata osalejatel mõtiskleda, miks ja kuidas armastus ja hoolimine partnerite vahel asendub tulise võimuvõitlusega. Aitame näha ja kogeda, mida selle vastu lihtsate vahenditega ette saab võtta.


17.00 “Kärgpered: Sa oled mul teine”
Sirje Agan, Siiri Tõniste, Jelena Põldsam, Monika Koppel; Pereteraapia Ühing

Ma ei suuda leppida sinu eelmise suhtega…
Mul on raske mõista, kes on nüüd minu perekond…
Ma lootsin, et meil sinuga on teisiti kui eelmises suhtes…
Mul on tunne, et ma pean valima sinu ja oma lapse vahel…
Ma tahan, et sa mind mõistad…

Tahame selles õpitoas avada kärgpere elu erinevaid keerukaid tahke ja suhtekarisid. Vahel on lahendused üksteise ärakuulamise kaugusel.

 

Väitluskoolituse töötoad, 15.-16. august

Kuidas reageerida demagoogiale?
15. august kell 14:00 – 15:00
16. august kell 16:00 – 17:00

„Võid kindel olla!“ või „Murrame läbi!“. Kui oskad ära tunda seda, kui sind veendakse ilma sisuka sõnumita, oskad küsida ja leida sisukaid sõnumeid kergemini üles.
Töötoa tulemusena:

 • märkad enda ümber rohkem tõenduseta seisukohti;
 • ei lase ennast veenda loosungitel ja demagoogial;
 • oskad adekvaatselt reageerida, kui keegi sinu vastu demagoogiat kasutab.

Veenev kõnelemine
15. august 16:00 – 17:00
16. august 14:00 – 15:00

Õpeta, veena ja lahuta meelt! Need on hea kõneleja vajalikud oskused, kui ta publiku ette astub. Töötoas vaatame, kuidas lisaks argumenteeritud sisule olla meeldiv esineja, aga mitte etlev tola.
Töötoa tulemusena:

 • mõtled järgmisel korral oma esinemist ette valmistades logose kõrval ka enda ethosele ja pathosele;
 • tähtsustad esinemisel huumorit ja suhtlust publikuga;
 • saad enda jaoks sõnavõtu koostaja meelespea, millele iga esinemise eel pilk peale visata.

Argumenteerimine
15. august 15:00 – 16:00 + osalemine arutelul “Karistamine ei aita ja rääkida pole mõtet, las kasvatavad end ise!”
15. august 18:00 – 19:00 + osalemine arutelul “Väljaränne: kas väljarände peatamine eesmärgina on tänapäeval mõistlik, kuidas  välja läinuid tagasi tuua?”

16. august 15:00 – 16:00 + osalemine arutelul “Vaimne tervis, stress ja depressioon”
16. august 18:00 – 19:00 + osalemine arutelul “Peaministrikandidaatide debatt”

Festivali hea tava ütleb: Tõestame, mida väidame. Argument on vahend mõtlemiseks, kõnelemiseks ja kuulamiseks, mis võimaldab oma sõnumit selgelt ja tõestatult kokku panna ning esitada. Töötoas vaatamegi, millistest osadest argument koosneb ja kuidas üks argument kõlab.
Peale töötuba liigutakse ühiselt arutelu kuulama (vt. festivali kava). Peale arutelu saavad osalejad koolitaja juures kokku ning sealsamas lava kõrval analüüsitakse arutelu argumenditehniliselt – kui mitut argumenti kuuldi, kas need oli põhjendatud ja struktureeritud, mis argumendi juures veenev oli ning kui palju oli arutelus ainult arvamusi või lausa demagoogiat kui tõestamata sotsiaalset mõjutamist.

Töötoa läbinuna:

 • saad Sa uue töövahendi, millega festivalil kõiki arutelusid natuke teistmoodi kuulata;
 • õpid koostama argumenti, mida saad edaspidi kasutada oma teistes töö- ja elusituatsioonides;
 •  ise argumenteerimist edasi praktiseerides oled peagi sisukam, struktureeritum ja veenvam mõtleja ja kõneleja.