miks tulla

Vahetu suhtlus

illimarIllimar Lepik von Wiren leiab, et ajal mil suurem osa suhtlusest käib interneti vahendusel, ei tohiks ära kaotada isiklikku vahetut kontakti.

Lepik osaleb tänavu Arvamusfestivalil arutelus “Noored maailma, teadmised Eestisse”, mis toimub 15. augustil kell 13:00 Noortelaval.

Kas käisid eelmisel aastal Arvamusfestivalil?
Osalen Arvamusfestivalil esimest aastat.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Mind kutsuti arutama teemal: miks ning kas, peaksid noored välismaale õppima või töötama minema ning mis neid Eestisse tagasi tõmbab. Osalen, kuna leian, et see on väga oluline küsimus Eesti tuleviku jaoks.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Usun, et Arvamusfestivali tähtsus seisneb selles, et inimestel on võimalus kohtuda omavahel ning väljendada oma mõtteid või kuulata teiste omi, näost näkku. Leian, et tänapäeval, kus suurem osa suhtlusest käib interneti vahendusel, ei tohiks ära kaotada isiklikku vahetut kontakti.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 500 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saab lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/noored-maailma-teadmised-eestisse/

Eriline koosviibimine

sergei metlevMTÜ Avatud Vabariik juhatuse liige Sergei Metlev loodab, et Arvamusfestivali tulemusena astutakse veel üks samm kõrgema arutlemiskultuuriga ühiskonna poole.

Metlev osaleb tänavu Arvamusfestivalil kahes arutelus. “Eesti paralleelsed maailmad – kuidas edasi?”, mis toimub 16. augustil kell 12:00 Lõimumislaval ja “Haridus kui julgeolekugarantii?”, mis toimub 16. augustil kell 17:00 Hariduslaval.

Kas käisid eelmisel aastal Arvamusfestivalil?
Ei käinud, millest mul on väga kahju. Sel aastal kavatsen seda kompenseerida!

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Tulen, sest tegemist on erilise koosviibimisega. Vaadates kava ning osalejate nimekirja tekkib tunne, et kahel päeval koondub Paidesse kogu Eesti tarkus peaaegu kõikidest peamistest valdkondadest. Sellega saavutatakse väga tugev sünergia. Loodan, et ürituse tulemusena astume me veel ühe sammu kõrgema arutlemiskultuuriga ühiskonna poole.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Arvamusfestivali filosoofia, mille osaks on “kuulamine on sama oluline kui rääkimine” võiks olla läbiv joon Eesti avalikus debatis, kuna lõpptulemusena vähenevad pinged ja suureneb koostöövalmidus. Eriti hea meel mul on selle üle, et Arvamusfestival loob häid võimalusi ka venekeelsete inimeste osalemiseks ja kaasarääkimiseks. Seda mitte ainult keeleliselt, vaid ka sisuliselt. Meil on lõimumisalaseid probleeme, mis kõiki huvitavad ja mida on hea arutada just Arvamusfestivali rahulikus ja lahendustele suunatud arutelukeskkonnas.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 500 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvatest aruteludest saab lugeda siit:
https://2014.arvamusfestival.ee/event/eesti-paralleelsed-maailmad-kuidas-edasi/
https://2014.arvamusfestival.ee/event/haridus-kui-julgeolekugarantii/

Kaasarääkimise vajadus

robertRobert Peetsalu on e-õppe keskkonna Kae Kool asutaja ja juhataja. Eelmise aasta Arvamusfestival jäi tal küll vahele, kuid sel aastal ta osaleb, sest hariduse tuleviku teemal ei saa jääda kaasa rääkimata.

Peetsalu osaleb tänavusel Arvamusfestivalil arutelul “Klassikalise kooli viimased päevad?”, mis toimub 15. augustil kell 19:00 Mäelaval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Tulen, sest mind kutsuti paneeldiskussioonile. Hariduse tuleviku teema on see, millest ma ei saa jääda kaasa rääkimata.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Ei tea veel. Eks peale esimest korda oskan paremini vastata sellele küsimusele, kuid loodan, et lisaks oma tavapärasele tegevusele leiavad osalejad sealt uusi ideid, kontakte, motivatsiooni ja koostööd.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 500 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saab lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/klassikalise-kooli-viimased-paevad/

Võimalus testida

AuneValk2_piltHTMsRahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu programmi PIAAC Eesti koordinaator Aune Valk loodab festivalil oma ideid teistsuguse kogemusega inimeste hulgas katsetada ning kuulata, miks need ei pruugi nii head olla.

Valk osaleb tänavu Arvamusfestivalil arutelus “Tuleviku arhitektid: kes kujundavad meie järgmist põlvkonda?”, mis toimub 15. augustil kell 16.00 Hariduslaval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Tulen kuna kutsuti, kuid muidugi ka seetõttu, et on väga palju huvitavaid teemasid. Mulle tõesti meeldib reaalajas näost näkku mõtete vahetus. Loodan kuulda uusi vaatenurki, loodan, et saan mõne seisukoha osas vastu vaielda. Arvamusfestivalil tahaksin oma ideid laiemas ringis – uute ja vahest teistsuguse kogemusega inimeste hulgas – katsetada ning kuulata, miks need ei pruugi nii head olla.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Loodan väga, et Arvamusfestival toob kokku erinevad inimesed. Samade teemade üle räägime kitsamates ringides sageli, aga siis on probleem, et kõik on üksteisega nõus ja lahendused näivad seetõttu suhteliselt selged. Arvamusfestival võiks pakkuda unikaalset võimalust kuulata ära erinevaid osapooli.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 500 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saab lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/tuleviku-arhitektid-kes-kujundavad-meie-jargmist-polvkonda/

Hea koht sisulisteks aruteludeks

OmnivaArvamusfestival on hea koht, kus rääkida lahti teemad, mida ei saa paari hüüdlausega lahti seletada, leiab Eesti Disainikeskuse juht Jane Oblikas.

Oblikas juhib Arvamusfestivalil arutelu “Kuidas saab disain aidata Eesti Posti / Omnivat?”, mis toimub 16. augustil kell 18:30 Ettevõtluslaval. Arutelus mõtiskletakse, milline võiks olla disaini roll ettevõtluses ning kuidas võiks disain aidata ettevõtte kommunikatsiooni.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Algatasime arutelu disaini rollist ettevõtluses. Et teemat paremini lahti rääkida, võtsime näitena Eesti Posti/Omniva, kellel võiks olla (ja osaliselt ongi) disainiga väga tihe side. Mida saaks disain ära teha, kui kliendid on rahulolematud? Omniva puhul on algatatud sotsiaalmeedias päris mitu gruppi Omniva halva teenuse teemal (FB-s “Eesti Post on kohutav ettevõte” jms). Kes on üldse Omniva klient? Kas ja kuidas Omiva peaks reageerima meedia/sotsiaalmeedia süüdistustele? Milline on disaini roll ja võimalus kommunikatsioonis, teenuse arenduses, brändingus? Juhin seda arutelu.

Miks on Arvamusfestival oluline?
See on hea koht rääkida lahti teemad, mis on sisulised ja mida ei saa paari hüüdlausega lahti seletada. Küsimus on ainult, kas on ka piisavalt kuulajaid ja kes nad on? Loodetavasti on kohal inimesed, kellest midagi sõltub ning kes on ise arvamusliidrid, otsustajad, poliitikakujundajad.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saab lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/kas-disain-paastab-eesti-posti/

Festival julgustab küsima

JaanusArvamusfestival on hea koht, kus koos küsida oluliste teemade kohta “miks” või “mis siis, kui”, leiab Keskerakonna esindaja Jaanus Riibe.

Riibe osaleb tänavu Arvamusfestivalil arutelus “Valimisea langetamine – kas Eesti demokraatia järgmine loogiline areng”, mis toimub 15. augustil kell 17:00 Noortelaval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Tulen Arvamusfestivalile, sest osalen valimisea langetamise debatil. Samuti tulen Arvamusfestivalile, et anda lihtsaid vastuseid ja seista selle eest, et noorte toetamine jõuaks ka reaalpoliitilises olukorras tegudeni.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Arvamusfestival julgustab küsima, kahtlema ja tooma värskeid teemasid päevakorda. See on hea aeg ja koht, kus koos küsida olulistel teemadel “miks” või “mis siis, kui”. Toome üheskoos välja erinevate teemade kitsaskohti ja ütleme, mis on valesti või mida peaksime tegema teisiti. Nii jõuame ka pöördelisemate lahenduste ja vastusteni.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 500 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saab lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/valimisea-langetamine-kas-eesti-demokraatia-jargmine-loogiline-areng/

Leidke meelepärane tasakaal surfamise ja süvenemise vahel

logoIdeest ei piisa, iga uus algatus vajab fänniklubi, on Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel kindel. Eesti Koostöö Kogu on üks Arvamusfestivali toetajatest.

“Arvamusfestivali idee eestvedajal Kristi Liival õnnestus mind ja Eesti Koostöö Kogu eelmisel kevadel oma usku pöörata.  Mulluse festivali viimasel päeval olin väga õnnelik, et Kogul oli au kuuluda arvamusfestivali käimatõmbajate ja hooandjate hulka,” sõnas Koppel, kes külastab festivali sel aastal kolmel põhjusel.

“Esiteks on Koostöö Kogul seal paar nii-öelda oma teemat. Teiseks trehvab seal palju tuttavaid inimesi ja kuuleb huvitavaid seisukohti. Kolmandaks olen uudishimulik, et kas ja kuidas suudab festival areneda,” loetles Koppel. “Kui esimesel korral võib (aga ei pruugi) piisata õhinast ja uudsusest, siis teisel korral tuleb olla jätkuvalt põnev. Vaid siis kehtib eeldus, et asjast võiks kujuneda traditsioon, nagu näiteks Viljandi Folk või laulupidu.”

Koppel soovitab kõigil leida meelepärane tasakaal surfamise ja süvenemise vahel, sest kõike niikuinii ei jõua kuulata. Koppel ise valib kindlasti kavast välja need teemad, mis teda kas isiklikult või tööalaselt kõige enam huvitavad ning nende vahel laseb ta end üllatada.

Oleme äärmiselt tänulikud Eesti Koostöö Kogule toetuse eest, aitäh!

Festivalil võivad tekkida ootamatud ideed

Arvamusfestivalil loodavas arvamuste kollaažis on sünergiat, millest võivad välja kasvada ootamatud ideed, leiab Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor Dagmar Kutsar.  

Kutsar osaleb Arvamusfestivalil arutelus “Lapsed on ühiskonna jaoks väärtus – kas seda on ka lastega naised? Liberetoorika vs naistesse suhtumine tööturul”, 15. augustil kell 18:00 Inimõiguste laval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Mulle tehti ettepanek ja kuna ettevõtmine on põnev ning teemad huvipakkuvad, siis olin nõus. Raske saab olema erinevate teemade vahel valida!

Miks on Arvamusfestival oluline?
Loodavas arvamuste kollaažis on sünergiat, millest võivad välja kasvada seniteadmata, võib-olla ootamatudki ideed, mida saab rakendada Eesti arengu heaks. Kokku saavad inimesed, kes paljud üksteist tunnevad – tekib taaskohtumisrõõm. Osalemine ja ühesolemine kui väärtus.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saad lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/lapsed-uhiskonna-jaoks-vaartus-kas-seda-ka-lastega-naised-iiberetoorika-vs-naistesse-suhtumine-tooturul/

Koostööalti atmosfääriga festival

AEF_logoAvatud Eesti Fond (AEF) toetab Arvamusfestivali, sest festival on oluline arvamuskultuuri edendamiseks. Sõnarokk on sõbralik ja koostööalti atmosfääriga mõnus perekondlik sündmus, mille õhustik on folgilik selle parimas tähenduses, usub AEF juht Mall Hellam.

“Soovime, et inimestevahelised arutelud ja väitlused oleksid sisukad, argumenteeritud ja põhjalikud. Ühiskonnas võiks olla rohkem otsest ja vahetut väitlust ja arvamuste vahetust, mitte anonüümset ja mittekonstruktiivset arutelu. Heas arutelus räägitakse avatult kõigest, mis on südamel, tuginedes faktidele ja teadmistele ning ollakse sallivad erinevate lähenemiste, hoiakute ja mõtete suhtes.” sõnas Hellam

“See aasta olen ühe arutelu paneelis ja teise arutelu moderaator. Ma ootan samasugust head hingelist ja vaimset laengut, nagu sain eelmise aasta aruteludest. Kõik, kes osalesid, said ilmselt täpselt samasuguse laengu, kuigi arvamused olid radikaalselt erinevad.”

Hellami soovitus festivalikülastajatele on praktilist laadi: “Kõik arutelud, mis on käinud organiseerijate sõelast läbi, on kindlasti huvitavad, kuid soovitan põhjalikult süveneda kõigesse, mida pakutakse. Valige endale südamelähedased teemad ning ärge ainult kuulake, proovige kaasa rääkida ja lausa valmistuda aruteluks ette, et oleks veel sisukam osavõtt. ”

Suured tänud Avatud Eesti Fondile toetuse eest!

Arvamusfestival kui Eesti riigi suvepäevad

Priit VärkArvamusfestivali on justkui meie riigi suvepäevad, mille kandvaks teemaks on arvamuste paljusus ja lõbusateks suvitajateks inimesed, kes tahavad sisulist mõttevahetust, arvab Paide linnapea Priit Värk.

“Vallimäe nõlvadel arutavad teist aastat järjest sajad eestlased meie mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Nende hulgas on kirjanikke, ettevõtjaid, kodanikuaktiviste, poliitikuid ja arvamusliidreid erinevatest valdkondadest, kuid lõviosa moodustavad lihtsalt keskmisest ärksamad kodanikud.”

“Mäletan, et mullu Arvamusfestivali lõppedes oli minus selline kummaline tunne segatud lootuse ja ootusega, et Eesti kodanikuühiskond on astunud suure sammu küpsemaks saamise poole. Toimunud oli justkui eestlaslikult „vaikne revolutsioon“. See aasta tuleb valitud teed jätkata, et need suvepäevad saaksid traditsiooniks.” on Värk veendunud Arvamusfestivali vajalikkuses.

Priit Värk unistab, et ükskord saavutaks Arvamusfestival Eesti ühiskonnas samasuguse rolli ja proportsionaalselt sama suure osalejaterohkuse nagu Soomes, Rootsis ja Taanis, kus samalaadsest sündmusest võtab osa kümneid tuhandeid inimesi. “Ent festivali mõju ei saa mõõta ainult turistides ja tarbijates, vaid see mõju on märksa sügavam. Arvamusfestivali toel on Paides taastärganud lootus, et meist võib saada tõmbekeskus mitte ainult järvamaalastele, vaid midagi palju enamat kogu Eesti kontekstis.” arvab Värk entusiastlikult.

Aitäh tervele Paide linnarahvale toetuse eest!

Dialoogi võimalus

Arvamusfestival aitab leida kõlapinda ühiskonna jaoks olulistele teemadele ning pakub võimalust suhelda dialoogi vormis, arvab noortele suunatud vaimse tervise teabe- ja nõustamisplatvormi Peaasi.ee projektijuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Oidermaa osaleb Arvamusfestivalil arutelus “Pole hullu!” 16. augustil kell 16:00 Mäelaval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Peame peaasjas oluliseks osa võtta aruteludest ja algatada vestlusi vaimsest tervisest. Oleme oma põhimõtteks võtnud lähenemise, et soovime vaimse tervise ja selle probleemide teemasid arutada võimalikult paljude inimestega, kuulda teiste mõtteid, eriala spetsialistidena pakkuda mõtisklemiseks enda omi. Usume, et nii saame aidata kaasa meie rahva tervise paranemisele, julgustades pöörama tähelepanu probleemide ennetamisele või nendele lahenduste otsimisele.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Arvamusfestival aitab ühiskonna jaoks olulistel teemadel kõlapinda leida, suhelda dialoogi vormis (mitte paralleelsete monoloogide omas), polüfoonilist arutelu pidada.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saad lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/pole-hullu/

 

Festivalil saab näha, mis ideed on küpsemas

head_logoKodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab festivali, sest nende põhikirjaline eesmärk on kodanikühiskonna toetamine ja kodanikühiskond on arutlev ühiskond.

“Arvamusfestivalil arutletakse ühiskonnateemade üle ja seega tundsime, et see üritus vajaks meie toetust.” põhjendas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja Ago Laius, miks organisatsioon Arvamusfestivali toetab. Tal endal on festivali ajal peas enamasti töömõtted. “Ootan huviga kõikide teemade kuulamist ning eelkõige just seda, millisel viisil nende üle arutletakse. Mu enda professionaalsest huvist tulenevalt tahan näha, millised kodanikuühiskonnaga seotud ideed on ühiskonnas küpsemas, kuidas nendest räägitakse ning kuhu arutelud viivad. Ilmselt saab Arvamusfestivalilt palju ideid projektideks, mida saab hakata juba ellu viima.”

“Iga inimene peaks vastavalt oma huvidele leidma need arutelud, mis teda paeluvad. Ei ole olulisi ja vähemolulisi teemasi, aga enda huvist tulenevalt soovitan kõiki kodanikühiskonna arenguga seotud teemasi.” soovitab Laius.

Täname südamest KÜSKi toetuse eest!

Oluline jõuda arutledes uute arvamusteni

Triin LauriArvamuse avaldamist ja arutamist tuleb harjutada ja kogeda, et sellest sünniks uus teadmine, usub Tallinna Ülikooli sotsiaapoliitika ja majanduse lektor Triin Lauri. 

Lauri osaleb Arvamusfestivalil arutelus „Kas kodulähedane hea kool on võimalik?“, 16. augustil kell 14:00 Hariduslaval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Eelmisel aastal ma ei käinud, aga see jäi kripeldama. Pärast lugesin innukalt, mida arvati ja kuidas läks. Sel aastal tulen eelkõige seepärast, et mind kutsuti Hariduslavale arvamust avaldada, aga ilmselt oleksin end ka ilma kutseta kohale vedanud.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Ilmselt ikka seetõttu, et arvamuse avaldamist ja arutamist tuleb harjutada ja kogeda, et sellest sünniks uus teadmine. Eks muidugi toimub arutelusid ka igal pool mujal, kuid sageli on neil kas võimumängude või suhtekorraldajate maik küljes. Need on pigem „valmis“ arvamuste üle vaidlemised, mitte arvamuste kujundamised ning need ei hõlma paljusid inimgruppe. Kas seepärast, et nad ei kuulu „õigetesse“ seltskondadesse või nad ei usu, et nende arvamus loeb. Seepärast ongi oluline näidata, kui tähtis ja uusi arvamusi sünnitav on arvamuste vahetamine.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saad lugeda siit.

Kohale tulevad kõik, kel midagi öelda

url-1Arvamusfestivali ühe toetaja, Eesti Energia, juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul on Arvamusfestival nagu üks puhaste lehtedega raamat, kuhu on võimalik igal osalejal oma käega midagi tähenduslikku kirjutada ja olla kuuldud. Seetõttu ei leidnud Eesti Energia ühtegi põhjust miks sellist head algatust mitte toetada.  

“Igapäevases elurütmis on selliseid hetki oma vaadete segamatuks väljaütlemiseks vähe, kõik erinevad ideed ja lähenemised mahuvad harva samade kaante vahele.” sõnas Liive.

“Arvamusfestivalile tulevad kohale kõik need, kellel on midagi öelda. Ma usun, et ka kuulaja rollis olijad on keskmisest ärksama mõttega inimesed, kelle jaoks avaneb suurepärane võimalus oma sisemisi seisukohti kõigi esinevate asjatundjate omade vastu võrrelda.”

Festivali külastajatel soovitas Liive olla avatud ja hoida silmad-kõrvad lahti. “Tee põikeid ka nende lavade ja esinejate juurde, mis esmapilgul ehk põletavat uudishimu ei tekita,” lisas ta. “Üllata end mõne uue teemaga, mille erinevaid tahkusid oled elus harva analüüsinud. See on hea viis end arendada. Kus mujal oleks veel sellist võimalust nii lihtsalt mõne valdkonna hingeeluga esmatutvust teha?”

Arvamusfestivali tegijatel on toetuse üle väga hea meel. Suur aitäh Eesti Energiale!

Festival võiks anda ideid ja inspiratsiooni

Arvamusfestivali arutelude käigus võiks sündida uusi häid ideid, loodab Tartu Ülikooli meediauuringute professor, põlvkondade ja internetikasutajate uurija Veronika Kalmus.

Kalmus osaleb  arutelus “Kui vana on “vana”?”, 16.augustil, kell 13:00 Elukvaliteedi laval.

Miks on arvamusfestival oluline?
See on omapärane üritus, mis väärtustab ja propageerib dialoogikultuuri kui niisugust, toob kokku arvajaid ühiskonna eri sektoritest, huvirühmadest ja paikadest. Loodetavasti sünnib arutelude käigus ka uusi häid ideid ning osalejad saavad inspiratsiooni oma põhitööks.

Miks tuled tänavu arvamusfestivalile?
Olen saanud kutsed esinemisteks mulle olulistel teemadel, kus tahaksin kaasa rääkida. Lisaks tahaksin sel aastal festivali oma silmaga näha, sellest osa saada.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Loe lähemalt arutelu kohta siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/kui-vana-vana/

 

Saar: tuleb harjuda koos arutama

Darja SaarEelmisel aastal ENTRUM-i ja Eesti Kaubanduskoja ühist arutelu noorte ettevõtlikkusest juhtinud Darja Saar tuleb festivalile, sest peab seda ainulaadseks sündmuseks.

Darja Saar osaleb festivalil arutelus „Sündinud passiivseks-alati passiivne?“, 15. augustil, kell 18.00 Vabakonna laval.

Miks on arvamusfestival oluline?
Arvamusfestival on ainulaadne sündmus, mis toob inimesed kokku ja annab neile võimaluse üksteisega rääkida. See on tõesti vajalik. Eestlased peavad ära harjuma, et asju peab üheskoos arutama, mitte iga üks oma arvutist DELFI-sse kommentaare kirjutama

Miks tuled tänavu festivalile?
Osalen arutelus, mis on seotud noorte aktiivsuse versus passiivsusega.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt saad lugeda ka siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/sundinud-passiivseks-alati-passiivne/

Sal-Saller: Arvamusfestival arendab Eestit

_Heikki_Saller_IMG_4263Ettevõtja Heikki Sal-Saller ootab selle aastast Arvamusfestivali huviga, sest tema arvates sõna, mis seal lendu lastakse, peab kaasa aitama Eesti arendamisele.

Heikki Sal-Saller osaleb Arvamusfestivalil arutelus „Kuidas arendada ja muuta atraktiivsemaks Soome-Eesti (majandus) piirkonda?”, 15. augustil kell 12:30 Terve ilma laval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
On plaan Soome asja ajada ja ühes vestlusringis osaleda, samuti nuusutada siin-seal õhku, kaardistades teemasid ja rääkijaid. Loodan, et kõik rääkijad austavad oma auditooriumi sedavõrd, et räägivad arusaadavalt ja konkreetselt.

Miks on arvamusfestival oluline?
Arvamusfestival on uudne formaat Eestis, mis võiks inimestele meeldida, kui on hästi korraldatud ja kannab pikaajalisemat mõju kui lihtsalt võimalust õhku välja lasta. Sõna, mis seal lendu lastakse, peab kaasa aitama Eesti arendamisele ja võiks olla pigem pragmaatiline kui poliitiline.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt ajakava ja arutelu kohta saad lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/kuidas-muuta-aktiivseks-soome-eesti-majanduspiirkonda/

 

Käosaar: Demokraatlik ühiskond vajab avatud arutelusid

Irene - kunagi 2009 või 2010Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar usub, et demokraatlikus ühiskond vajab avatud arutelusid. Arvamusfestivalile tulebki ta selleks, et sellistes aruteludes osaleda.

 Käosaar osaleb Arvamusfestivalil arutelus “Haridus kui julgeolekugarantii”, 16. augustil, kell 17.00 Hariduslaval.

Miks tuled tänavu Arvamusfestivalile?
Ma leian, et avatud ja demokraatlik ühiskond vajab avatud ja demokraatlikke arutelusid, millesse oleksid kaasatud nii need inimesed, kes ühes või teises valdkonnas igapäevaselt töötavad, kui need, kellel selles vallas mõtteid ja ideid on. Selline festival annab võimaluse just sedalaadi aruteludeks.

Miks on Arvamusfestival oluline?
Arvamusfestival on oluline selleks, et meie väike ja armas Eesti riik meile kõigile jätkuvalt turvaliselt arenguid pakkuva keskkonnana säiliks ja veelgi enam selleks muutuks.

Arvamusfestival 2014 toimub 15. ja 16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate eestimaalaste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Kahe päeva jooksul ootab osalejaid enam kui 160 arutelu, lavadele astub peaaegu 400 osalejat ja programmi jagub üle 30 erinevale alale.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ning ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis. Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

Lähemalt toimuvast arutelust saad lugeda siit: https://2014.arvamusfestival.ee/event/haridus-kui-julgeolekugarantii/