Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.

Arutelu vanuse üle vajalik

Triin Vihalemm

Vanusega seotud „normaalsusi“ kujundades on võimalik anda inimestele rohkem võimalusi enda ning teiste heaks midagi ära teha. Seetõttu on oluline vanuse kui ühiskonnaelu reguleeriva (nähtamatu) jõu üle kriitiliselt arutleda, kirjutab Elukvaliteedi lava arutelu “Kui vana on “vana”?” moderaator Triin Vihalemm.

Vanusega seotud normid ei piirdu sugugi ainult seaduses sätestatud pensioniea või autojuhiloa saamise õigusega, vaid kujundavad nii meie igapäevategemisi kui ka poliitikaid vaikimisi eeldustena. Eesti ühiskonnas on selge oht „luitumiseks“ elik enneaegseks, asjatult kiirendatud sotsiaalseks vananemiseks ühiskonnas valitsevate hoiakute, uskumuste, käitumispraktikate ja viletsa elukvaliteedi tõttu.

Vanusega seotud „normaalsusi“ kujundades on võimalik anda inimestele rohkem võimalusi enda ning teiste heaks midagi ära teha. Seetõttu on oluline vanuse kui ühiskonnaelu reguleeriva (nähtamatu) jõu üle kriitiliselt arutleda, loomaks pinnast konkreetseteks ettepanekuteks ning algatusteks. Eesti Sotsioloogide Liit algatab Arvamusfestivalil arutelu, kus küsime: „Kuidas saaks Eesti ühiskond on targalt, loominguliselt, isegi lõbusalt, vananeda?“ Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Airi Alina Allaste ja Reeli Sirotkina arutlevad….

… Millised on vanusega seotud müüdid Eesti ühiskonnas ja kuidas need muutuvad iseteostuvateks ennustusteks?

… Mida teha, kui ühiskonna normid on vastuolulised – ühelt poolt eeldatakse eakatelt nii iseseisvat majanduslikku toimetulekut, teisalt tööturul noortele „ruumi tegemist“; asendades traditsioonilised teenused e-teenustega, peetakse samas vanaema Facebookis ikkagi erandiks, mitte reegliks?

…. Kui Lääne arenenud riikides toetab pensioniealiste aktiivset vananemist paljuski kultuuri- ja turismitööstus (reisimine, elustiilimigratsioon, uni-age stiilid ja identiteedid), siis kas see oleks uus majanduslik nišš ka Eestis, eriti arvestades, et ostujõulisem „võitjate põlvkond“ vananeb?

…. Kuidas saab aktiivsena vananemist toetada materiaalse keskkonna arendamise kaudu (alates pikemast fooritulest ja lõpetades „eatute mänguväljakutega“)?

… Kas see, püütakse edasi lükata sotsiaalset vanadust elik elada võimalikult kaua nii, nagu noored elavad, on probleem ?

Kas mõni neist haakub nende küsimustega, mis teil on mingis elu- ja töösituatsioonis tekkinud? Kui jah, siis ootame neid küsima, oma mõtteid avaldama Elukvaliteedi lavale  16.augustil kell 13.00.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *