Hannus Luure

Leidke meelepärane tasakaal surfamise ja süvenemise vahel

logoIdeest ei piisa, iga uus algatus vajab fänniklubi, on Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel kindel. Eesti Koostöö Kogu on üks Arvamusfestivali toetajatest.

“Arvamusfestivali idee eestvedajal Kristi Liival õnnestus mind ja Eesti Koostöö Kogu eelmisel kevadel oma usku pöörata.  Mulluse festivali viimasel päeval olin väga õnnelik, et Kogul oli au kuuluda arvamusfestivali käimatõmbajate ja hooandjate hulka,” sõnas Koppel, kes külastab festivali sel aastal kolmel põhjusel.

“Esiteks on Koostöö Kogul seal paar nii-öelda oma teemat. Teiseks trehvab seal palju tuttavaid inimesi ja kuuleb huvitavaid seisukohti. Kolmandaks olen uudishimulik, et kas ja kuidas suudab festival areneda,” loetles Koppel. “Kui esimesel korral võib (aga ei pruugi) piisata õhinast ja uudsusest, siis teisel korral tuleb olla jätkuvalt põnev. Vaid siis kehtib eeldus, et asjast võiks kujuneda traditsioon, nagu näiteks Viljandi Folk või laulupidu.”

Koppel soovitab kõigil leida meelepärane tasakaal surfamise ja süvenemise vahel, sest kõike niikuinii ei jõua kuulata. Koppel ise valib kindlasti kavast välja need teemad, mis teda kas isiklikult või tööalaselt kõige enam huvitavad ning nende vahel laseb ta end üllatada.

Oleme äärmiselt tänulikud Eesti Koostöö Kogule toetuse eest, aitäh!

Koostööalti atmosfääriga festival

AEF_logoAvatud Eesti Fond (AEF) toetab Arvamusfestivali, sest festival on oluline arvamuskultuuri edendamiseks. Sõnarokk on sõbralik ja koostööalti atmosfääriga mõnus perekondlik sündmus, mille õhustik on folgilik selle parimas tähenduses, usub AEF juht Mall Hellam.

“Soovime, et inimestevahelised arutelud ja väitlused oleksid sisukad, argumenteeritud ja põhjalikud. Ühiskonnas võiks olla rohkem otsest ja vahetut väitlust ja arvamuste vahetust, mitte anonüümset ja mittekonstruktiivset arutelu. Heas arutelus räägitakse avatult kõigest, mis on südamel, tuginedes faktidele ja teadmistele ning ollakse sallivad erinevate lähenemiste, hoiakute ja mõtete suhtes.” sõnas Hellam

“See aasta olen ühe arutelu paneelis ja teise arutelu moderaator. Ma ootan samasugust head hingelist ja vaimset laengut, nagu sain eelmise aasta aruteludest. Kõik, kes osalesid, said ilmselt täpselt samasuguse laengu, kuigi arvamused olid radikaalselt erinevad.”

Hellami soovitus festivalikülastajatele on praktilist laadi: “Kõik arutelud, mis on käinud organiseerijate sõelast läbi, on kindlasti huvitavad, kuid soovitan põhjalikult süveneda kõigesse, mida pakutakse. Valige endale südamelähedased teemad ning ärge ainult kuulake, proovige kaasa rääkida ja lausa valmistuda aruteluks ette, et oleks veel sisukam osavõtt. ”

Suured tänud Avatud Eesti Fondile toetuse eest!

Arvamusfestival kui Eesti riigi suvepäevad

Priit VärkArvamusfestivali on justkui meie riigi suvepäevad, mille kandvaks teemaks on arvamuste paljusus ja lõbusateks suvitajateks inimesed, kes tahavad sisulist mõttevahetust, arvab Paide linnapea Priit Värk.

“Vallimäe nõlvadel arutavad teist aastat järjest sajad eestlased meie mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Nende hulgas on kirjanikke, ettevõtjaid, kodanikuaktiviste, poliitikuid ja arvamusliidreid erinevatest valdkondadest, kuid lõviosa moodustavad lihtsalt keskmisest ärksamad kodanikud.”

“Mäletan, et mullu Arvamusfestivali lõppedes oli minus selline kummaline tunne segatud lootuse ja ootusega, et Eesti kodanikuühiskond on astunud suure sammu küpsemaks saamise poole. Toimunud oli justkui eestlaslikult „vaikne revolutsioon“. See aasta tuleb valitud teed jätkata, et need suvepäevad saaksid traditsiooniks.” on Värk veendunud Arvamusfestivali vajalikkuses.

Priit Värk unistab, et ükskord saavutaks Arvamusfestival Eesti ühiskonnas samasuguse rolli ja proportsionaalselt sama suure osalejaterohkuse nagu Soomes, Rootsis ja Taanis, kus samalaadsest sündmusest võtab osa kümneid tuhandeid inimesi. “Ent festivali mõju ei saa mõõta ainult turistides ja tarbijates, vaid see mõju on märksa sügavam. Arvamusfestivali toel on Paides taastärganud lootus, et meist võib saada tõmbekeskus mitte ainult järvamaalastele, vaid midagi palju enamat kogu Eesti kontekstis.” arvab Värk entusiastlikult.

Aitäh tervele Paide linnarahvale toetuse eest!

Festivalil saab näha, mis ideed on küpsemas

head_logoKodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab festivali, sest nende põhikirjaline eesmärk on kodanikühiskonna toetamine ja kodanikühiskond on arutlev ühiskond.

“Arvamusfestivalil arutletakse ühiskonnateemade üle ja seega tundsime, et see üritus vajaks meie toetust.” põhjendas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja Ago Laius, miks organisatsioon Arvamusfestivali toetab. Tal endal on festivali ajal peas enamasti töömõtted. “Ootan huviga kõikide teemade kuulamist ning eelkõige just seda, millisel viisil nende üle arutletakse. Mu enda professionaalsest huvist tulenevalt tahan näha, millised kodanikuühiskonnaga seotud ideed on ühiskonnas küpsemas, kuidas nendest räägitakse ning kuhu arutelud viivad. Ilmselt saab Arvamusfestivalilt palju ideid projektideks, mida saab hakata juba ellu viima.”

“Iga inimene peaks vastavalt oma huvidele leidma need arutelud, mis teda paeluvad. Ei ole olulisi ja vähemolulisi teemasi, aga enda huvist tulenevalt soovitan kõiki kodanikühiskonna arenguga seotud teemasi.” soovitab Laius.

Täname südamest KÜSKi toetuse eest!

Kas majanduslik heaolu või kaunis loodus?

9555394044_7279f16c08_mEestis on majanduskasv pidurdunud ning maavarades peitub suur varandus. Kas on mõistlik kaevandada nüüd ja kohe, et tagada majanduslik kasum või on mõistlikum oodata tehnoloogia arengut ning jätta otsustamine tulevastele põlvedele? Arvamusfestivali teisel päeval kell 15.00 on Orulaval aruteluteemaks “Mida teha meie maavaradega?”.

Arutelu kokkukutsuja Erki Peegli sõnul on praegu selleteemaliseks diskussiooniks ühiskonnas aeg küps. Kevadel valminud põlevkivi kasutamise riiglik arengukava ning hiljutised arutelud fosforiidi kaevandamise teemal on tõstatanud mitmeid olulisi küsimusi. Lisaks kaasnevad kaevandamisega alati ohud keskkonnale. Millised oleksid need täpsemalt Eestis ning kas need oleksid niivõrd suured, et väärtuslikud maavarad maapõue jätta?

Teema üle arutlevad Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esinaine Silvia Lotman, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Priit Rohumaa ning Tartu Ülikooli emeriitprofessor Väino Puura. Arutelu modereerib Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Karin Kase.

Tänavune Arvamusfestival toob augusti keskel osalejateni üle 150 erineva arutelu Eesti tänase ja homse teemal, neile lisaks raadioprogrammid, kultuurisündmused, õpitoad ja festivaliklubi.

Arvamusfestival toimub tänavu 15.-16. augustil Paide Vallimäel, tegemist on ärksate ja aktiivsete inimeste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ja ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis.

Arvamusfestival toimus esimest korda eelmisel aastal, kui kahe päeva jooksul peeti ligi 50 arutelu ja õpituba, arutelulavadel diskuteeris 200 inimest, osalejatena oli kohal umbes 2000 inimest.

 

Kohale tulevad kõik, kel midagi öelda

url-1Arvamusfestivali ühe toetaja, Eesti Energia, juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul on Arvamusfestival nagu üks puhaste lehtedega raamat, kuhu on võimalik igal osalejal oma käega midagi tähenduslikku kirjutada ja olla kuuldud. Seetõttu ei leidnud Eesti Energia ühtegi põhjust miks sellist head algatust mitte toetada.  

“Igapäevases elurütmis on selliseid hetki oma vaadete segamatuks väljaütlemiseks vähe, kõik erinevad ideed ja lähenemised mahuvad harva samade kaante vahele.” sõnas Liive.

“Arvamusfestivalile tulevad kohale kõik need, kellel on midagi öelda. Ma usun, et ka kuulaja rollis olijad on keskmisest ärksama mõttega inimesed, kelle jaoks avaneb suurepärane võimalus oma sisemisi seisukohti kõigi esinevate asjatundjate omade vastu võrrelda.”

Festivali külastajatel soovitas Liive olla avatud ja hoida silmad-kõrvad lahti. “Tee põikeid ka nende lavade ja esinejate juurde, mis esmapilgul ehk põletavat uudishimu ei tekita,” lisas ta. “Üllata end mõne uue teemaga, mille erinevaid tahkusid oled elus harva analüüsinud. See on hea viis end arendada. Kus mujal oleks veel sellist võimalust nii lihtsalt mõne valdkonna hingeeluga esmatutvust teha?”

Arvamusfestivali tegijatel on toetuse üle väga hea meel. Suur aitäh Eesti Energiale!